Lanett Barley Ottoman | 4490014

AshleySKU: 4490014

 • HOU1 - Houston 1 - Out of Stock
 • DFW - Dallas - Out of Stock
 • HOU2 - Houston 2 - Out of Stock
 • RETAIL CODE: 72357


  Item Name HOU1 DFW HOU2 Retail Code
  Lanett Barley Ottoman | 4490014 Lanett Barley Ottoman | 4490014

  4490014

  Pre-Order Pre-Order Pre-Order 72357
  COLLECTION ITEMS
  Lanett Barley Queen Sofa Sleeper | 4490039 Lanett Barley Queen Sofa Sleeper | 4490039

  4490039

  Pre-Order Pre-Order Pre-Order 77447
  Lanett Barley Sofa | 4490038 Lanett Barley Sofa | 4490038

  4490038

  Pre-Order Pre-Order Pre-Order 74797
  Lanett Barley Loveseat | 4490035 Lanett Barley Loveseat | 4490035

  4490035

  Pre-Order Pre-Order Pre-Order 74437
  Lanett Barley Chair | 4490020 Lanett Barley Chair | 4490020

  4490020

  Pre-Order Pre-Order Pre-Order 73537

  Recently viewed