Empoli Ivory Velvet Sofa & Loveseat

Nova FurnitureSKU: EMPOLIIVORY-SL

 • HOU1 - Houston 1 - In Stock
 • DFW - Dallas - Out of Stock
 • HOU2 - Houston 2 - Out of Stock
 • RETAIL CODE: 713997


  Item Name HOU1 DFW HOU2 Retail Code
  Empoli Ivory Velvet Sofa & Loveseat Empoli Ivory Velvet Sofa & Loveseat

  EMPOLIIVORY-SL

  In-Stock Pre-Order Pre-Order 713997
  COLLECTION ITEMS
  Empoli Stone Velvet Sofa & Loveseat Empoli Stone Velvet Sofa & Loveseat

  EMPOLISTONE-SL

  In-Stock Pre-Order Pre-Order 713997

  Empoli Ivory Velvet Sofa & Loveseat

  Recently viewed